Varmecentralen er snart klar på Vandværksvej

Varmecentralen er snart klar på Vandværksvej

Man kan ikke blive andet end GLAD, når solen står skapt på en blå himmel ☀ I denneuge blev der afholdt rejsegilde på den nye vamecentral i Middelfart. Når centralen står færdig i sommeren 2024, vil den kunne forsyne cirka 1.600 boligenheder med fjernvarme. Det er...
Smil på Rødding Renseanlæg

Smil på Rødding Renseanlæg

Der var højt humør på Rødding Renseanlæg, mens der blev støbt bundplade i sidste uge. Se lige det flotte resultat! Kæmpe skulderklap til vores dygtige kollegaer 💪🏼 Se en dronevideo om arbejdet på vores LinkedIn:...
Rødding Renseanlæg kører med fuld fart

Rødding Renseanlæg kører med fuld fart

Inden ferien fik vi gravet første etape til tanke og teknikbygning og mens vores gravefolk har holdt en velfortjent sommerferie, har vi fået etableret et anlæg til grundvandssænkning. Vi er tæt på at have gravet ud til plenum og kan påbegynde arbejdet med...
Rødding Renseanlæg

Rødding Renseanlæg

Udvidelsen af Rødding Renseanlæg er startet. Projektet består af etablering af ny procestank og efterklaringstank, opførelse af ny maskinbygning samt ombygning af eksisterende slam- og sandfangsbygning. Afslutningsvist skal anlægget omkobles fra det tidligere til det...
Middelfart Fjernvarmecentral opstartes

Middelfart Fjernvarmecentral opstartes

Nyt spændende projekt er i opstartsfasen og efter tidsplanen går vi i jorden inden sommerferien. Den nye fjernvarmecentral i Middelfart kommer til at bestå af 300m2 bygning med bærende konstruktion i betonelementer og skalmur i tegl. For at skabe et unikt og levende...