Entreprenørfirmaet
Anton Knudsen Egtved A/S

Anton Knudsen A/S er et entreprenør/byggefirma grundlagt i 1974, så vi har derfor mange års erfaring bag os. Vi er ca. 40 ansatte hvoraf en stor del af vores medarbejdere har været med de i sidste 10 år eller mere. Anton Knudsen Egtved A/S udfører alle former for bygge- og anlægsarbejder samt betonkonstruktioner.

Læs mere

Vi varetager alle former for boligbyggeri fra andelsboliger og ejerboliger..

Vi kan løse store som små opgaver fra lager, værksteder, kølehuse..

Vi har en stor egenproduktion i jord, kloak og beton..

Vi varetager byggeri for plejecentre, skoler, børnehaver, haller..

Offentlig Byggeri
og Foreninger

Boligbyggeri

Jord, kloak,
beton & anlæg

Erhversbyggeri

Miljøanlæg &
transportledninger

Dit kvalitetsstempel

Alle ansatte inkl. byggeleder gennemgår et kursus i kvalitetssikring og i virksomhedens miljøpolitik.

Kvalitetssikring udføres som dokumenteret modtager- og proceskontrol, samt visuel kontrol i form af fotoserier i overensstemmelse med Byggestyrelsens kvalitetssikringscirkulære samt udarbejdet kvalitetssikringsmanual i henhold til Entreprenørforeningens vejledning. Virksomheden er godkendt og har autorisation som Kloakmester. Læs mere..

 

Made by Webdisplay